Retouren

  • Je hebt recht op een retourtermijn van 14 dagen. De retourtermijn gaat in op de dag dat je het artikel ontvangt.
  • Je kunt het retour aanmelden door te mailen naar info@tafelwinkel.nl, of te bellen naar 085-1308020.
  • Gebruik voor de retourzending de adresgegevens van Tafelwinkel.nl zoals aangegeven door onze klantenservice en vermeld deze duidelijk op de retourzending.
  • Verpak het product met zorg in een zo oorspronkelijk mogelijke staat en onbeschadigd – en stuur wanneer dit mogelijk is het pakket terug naar

   Tafelwinkel
   Oude Zandweg 2
   4361 SK, Westkapelle

   Voeg hierbij het retourformulier bij dat je via de klantenservice hebt ontvangen.

  • Zodra wij het geretourneerde artikel hebben ontvangen, ontvang je van ons een bevestiging per email.
  • Het door jou reeds betaalde aankoopbedrag  wordt vervolgens binnen 4 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst door ons terugbetaald op de bij ons bekende bankrekening.
  • U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  Ruilen
  Wil je een artikel ruilen omdat deze tijdens vervoer is beschadigd of bijvoorbeeld omdat je toch liever een andere kleur wilt hebben, dan is dat natuurlijk mogelijk. Valt het product binnen de afmetingen voor PostNL pakketpost, dan kan je deze kosteloos naar ons retourneren via PostNL. Is het vervangende artikel op voorraad, dan sturen wij deze toe zodra de retourzending door ons is ontvangen.

  Herroepingsrecht
  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het
  herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het retourformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. 

  Garantie
  Wettelijke garantie.

  Voor ieder product geldt de wettelijke garantie. Deze garantie houdt in dat een product bij levering in goede staat moet zijn en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer je een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, bieden we je zo snel mogelijk een passende oplossing. Dit kan zijn reparatie of vervanging van het betreffende product of terugbetaling van het door jou betaalde aankoopbedrag. Een melding die betrekking heeft op wettelijke garantie kun je rechtstreeks doen aan onze afdeling klantenservice. (projectbureau@tafelwinkel.nl)

  Wat is mijn garantie? 

  • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de garantietermijn bij Tafelwinkel.nl 24 maanden. Dit betreft een door ons aangeboden verkopersgarantie. Deze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie. 
  • Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
   • Normale slijtage
   • Onoordeelkundig gebruik
   • Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud
   • Installatie, (de)montage, wijziging of reparatie door de afnemer of derden.

  Klachten
  Klachtenafhandeling

  Wij verwerken je bestelling ten alle tijden met de grootst mogelijke zorg. Mocht er onverhoopt toch iets niet naar wens zijn verlopen, dan kun je dit doorgeven aan onze klantenservice. Je kunt er van op aan dat wij jouw klacht serieus nemen en zorgvuldig behandelen. Niets vinden wij vervelender dan een klant die niet tevreden is over een product van Tafelwinkel.nl of over onze dienstverlening. Wij zullen er dan ook alles aan doen om een klacht naar ieders tevredenheid op te lossen.

  Een klacht dient altijd schriftelijk gemeld te worden bij onze klantenservice via email-adres info@tafelwinkel.nl, dit om misverstanden te voorkomen. Vermeld als onderwerp: Klacht, waar deze betrekking op heeft, hoe en/of wanneer e.e.a. zich heeft voorgedaan en voeg foto’s toe.

  Het vervolgtraject:

  • Uiterlijk 1 dag na ontvangst van je email ontvang je een ontvangstbevestiging in je mailbox.
  • Hebben we nog aanvullend eindformatie nodig, dan nemen we tussentijds contact met je op.
  • De oorzaak van de klacht wordt vervolgens door ons onderzocht.
  • Wij nemen daarna contact met je op om gezamenlijk tot een finale oplossing te komen.
  • Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht dan kunt u deze ook voorleggen aan deze Geschillencommissie Thuiswinkel of aan deze Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

  Wij zullen jouw klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden. Mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen.